اعضای تیم ما

/اعضای تیم ما

اعضای تیم ما

آقای اسماعیل میرزایی

رئیس هیئت مدیره
پروژه روما کیش
پروژه روما کیش
آقای اسماعیل میرزایی

رئیس هیئت مدیره

سرپرست اکیپ اجرایی

آقای عباس میرزایی

عضو هیئت مدیره
پروژه روما کیش
پروژه روما کیش
آقای عباس میرزایی

عضو هیئت مدیره

سرپرست اکیپ اجرایی

آقای مهندس امیر حسن علی عسگری

مدیرعامل
پروژه روما کیش
پروژه روما کیش
آقای مهندس امیر حسن علی عسگری

مدیرعامل

کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه کشور مالزیUTM

آقای مهندس خدامی

مدیر دفتر فنی
our team-3
our team-3
آقای مهندس خدامی

مدیر دفتر فنی

کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد میبد

خانم قزوینی

حسابدار ارشد
our team-1
our team-1
خانم قزوینی

حسابدار ارشد

کارشناسی مهندسی تکنولوژی سخت افزار از دانشگاه مرکز مدیریت تحقیقات تهران

آقای مهندس بهمن روزبهانی

عضو دفتر فنی
our team-4
our team-4
آقای مهندس بهمن روزبهانی

عضو دفتر فنی

کارشناسی شیمی از دانشگاه آزاد اراک

آقای محمد مهدی قزوینی

حسابدار
our team-2
our team-2
آقای محمد مهدی قزوینی

حسابدار

کاردانی حسابداری از دانشگاه پشتیبانی نزاجا

آقای علیرضا ذوقی

مدیر بازاریابی
our team-5
our team-5
آقای علیرضا ذوقی

مدیر بازاریابی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور

آقای مهندس حامد پارسائیان

عضو دفتر فنی
پروژه روما کیش
پروژه روما کیش
آقای مهندس حامد پارسائیان

عضو دفتر فنی

کارشناسی ارشد معماری تهران شمال

آقای محمدرضا دبدبه

کاردانی مکانیک از دانشگاه تهران مرکز
پروژه روما کیش
پروژه روما کیش
آقای محمدرضا دبدبه

کاردانی مکانیک از دانشگاه تهران مرکز

کاردانی مکانیک از دانشگاه تهران مرکز

By |2019-01-08T12:46:38+00:00ژانویه 8th, 2019|دیدگاه‌ها برای اعضای تیم ما بسته هستند

About the Author: