اجزا سقف عرشه فولادی

آرماتور بندی سقف عرشه فولادی

آرماتور بندی سقف عرشه فولادی
امتیاز دهید

درباره ی آرماتور سقف عرشه ی فولادی چه می دانید؟

در واقع آرماتور، فولادی می باشد که در بتن به جهت جبران مقاومت کششی پایین آن در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. فولادی که به این جهت در سازه‌ های بتن آرمه مورد استفاده قرار می گیرد، به شکل سیم یا میلگرد بوده و به فولاد میلگرد مشهور است. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی مانند ناودانی و یا حتی قوطی نیز به جهت مسلح کردن بتن به کاربرد می رود. آرماتورها باید پیش از بتن‌ ریزی در جای خود قرار گرفته و به نحوی بسته و نگهداشته شوند که از جا به ‌جایی آن ها خارج از محدوده رواداری های داده شده جلوگیری گردد.

سقف عرشه فولادی

در سیستم روسی که مورد استفاده از کارخانجات ذوب آهن اصفهان می باشد، میلگرد ها تا قطر ۴۰ میلیمتر تولید می ‌شوند. تنها روش مجاز و قابل استفاده به جهت جوشکاری میلگرد ها به هم روش جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد بوده که به کمک اعمال فشار در زمان حرارت دادن با گاز اکسیژن و استیلن انجام می گیرد. آرماتور بندی از جمله با دقت ترین و حساس‌ ترین بخش‌ های ساختمانی بتنی می‌ باشد؛ تمام نیرو های کششی در ساختمان به وسیله ی میلگرد ها تحمل می گردد. بدین لحاظ در اجرای آرماتور بندی ساختمان ‌های بتنی باید نهایت حوصله و دقت به عمل آید. شرکت عرشه فولادی آسمان خراش برای تعین تعداد میلگرد ها یا آرماتور ها و تعیین قطر آن ها از دو راه استفاده می کند؛ یکی محاسبه و دیگری آئین نامه.

بررسی و طراحی سقف عرشه فولادی

FHWA, Highways for LIFE: the innovative components of this bridge that have not previously been used in Vermont include flush mounted rail and bare concrete deck. These innovations along with solid stainless steel reinforcement in the deck, integral abutments and weathering steel result in a design that is simplified to rail, deck, beam and abutments.
The simple design and the high performing materials reduce the timeframe for construction and will result in fewer maintenance activities over the life of the structure. The result would be a maintenance friendly bridge, with no membrane and pavement that can rut and pothole; no joints that can fall into disrepair and leak; no scuppers that can clog; no curbs that will retain salt-laden runoff and accelerate deck deterioration; no bearings that can corrode and freeze; and no beam paint system that can fail.

آرماتور به کار رفته در سقف عرشه ی فولادی باید با بررسی نقشه های محاسباتی و طراحی دال از نوع A2 یا A3  باشد. باید بدانید که آرماتور بندی کاری تخصصی بوده و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی می باشد. در برخی شرایط همه ی مقاومت پی را آرماتور ها تامین می نمایند. مهندسین ناظر عرشه ی فولادی آسمان خراش موظف هستند تا پیش از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید کرده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند.
عدم رعايت فاصله ی میان ميلگرد ها و جداره ی قالب سبب از بين رفتن سريع پي خواهد شد. همچنین فاصله ی مناسب میان ميلگرد و ديواره قالب سبب استحکام و بالا رفتن عمر پي و در آخر، سازه و افزایش مقاومت در برابر زلزله می شود.