Loading...
اعضای تیم ما2019-11-22T05:55:10+00:00

آقای اسماعیل میرزایی

رئیس هیئت مدیره
photo 2018 10 15 09 59 07 1024x679 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای اسماعیل میرزایی

رئیس هیئت مدیره

سرپرست اکیپ اجرایی

آقای عباس میرزایی

عضو هیئت مدیره
photo 2018 10 15 09 59 07 1024x679 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای عباس میرزایی

عضو هیئت مدیره

سرپرست اکیپ اجرایی

آقای مهندس امیر حسن علی عسگری

مدیرعامل
photo 2018 10 15 09 59 07 1024x679 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای مهندس امیر حسن علی عسگری

مدیرعامل

کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه کشور مالزیUTM

آقای مهندس خدامی

مدیر دفتر فنی
532398f5 e83d 4fcc b591 0b5acfdb1919 e1574229996740 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای مهندس خدامی

مدیر دفتر فنی

کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد میبد

خانم قزوینی

حسابدار ارشد
a20889f5 b9fc 4595 a654 61fd6325c4c9 e1574229723570 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
خانم قزوینی

حسابدار ارشد

کارشناسی مهندسی تکنولوژی سخت افزار از دانشگاه مرکز مدیریت تحقیقات تهران

آقای مهندس بهمن روزبهانی

عضو دفتر فنی
6f9491e6 2bd5 4718 8d4f a84c6cfd2564 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای مهندس بهمن روزبهانی

عضو دفتر فنی

کارشناسی شیمی از دانشگاه آزاد اراک

آقای محمد مهدی قزوینی

حسابدار
a025a2e4 fcce 4764 84a5 9eb6355fb874 e1574229858129 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای محمد مهدی قزوینی

حسابدار

کاردانی حسابداری از دانشگاه پشتیبانی نزاجا

آقای علیرضا ذوقی

مدیر بازاریابی
bc2b2b2a 3719 4d08 befa 091068eb8a79 e1574230093883 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای علیرضا ذوقی

مدیر بازاریابی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور

آقای مهندس حامد پارسائیان

عضو دفتر فنی
photo 2018 10 15 09 59 07 1024x679 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای مهندس حامد پارسائیان

عضو دفتر فنی

کارشناسی ارشد معماری تهران شمال

آقای محمدرضا دبدبه

کاردانی مکانیک از دانشگاه تهران مرکز
photo 2018 10 15 09 59 07 1024x679 - اعضای تیم ما
about:blank - اعضای تیم ما
آقای محمدرضا دبدبه

کاردانی مکانیک از دانشگاه تهران مرکز

کاردانی مکانیک از دانشگاه تهران مرکز