اجزا سقف عرشه فولادی

حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی

حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی
امتیاز دهید

حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی:

در دنیای امروز، با پیشرفت علم نوع جدیدی از سازه ها کاربرد دارد، با عنوان سقف های عرشه فولادی. این سقف ها به علت نوع مواد و ساختاری که دارند؛ امروزه مورد توجه سازندگان ساختمان قرار خواهند گرفت. از مزیت های آن ها سبک بودن این سقف ها، سرعت اجرا ی بالای آن ها و احتیاج به نیروی انسانی کمتر است. اگر هنگام ساخت پروژه شما با تاخیر زیادی رو به رو شده باشد. به کارگیری سقف های عرشه فولادی بهترین گزینه است؛ چرا که با سرعت بالایی تولید می گردد. سقف های عرشه فولادی سقف هایی می باشند که به منظور تولید آن ها از بتن و ورق های گالوانیزه استفاده می گردد. ورق های فولادی عضو کششی و بتن به عنوان عضو فشاری در بخش بالایی تیرفولادی قرار خواهند گرفت. این تیرهای فولادی و بتن به وسیله ی گلمیخ ها به یکدیگر وصل می گردند. گلمیخ ها کاربردهای گوناگونی دارند.

حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی

اما در سقف های عرشه ی فولادی به عنوان اتصال دهنده ی ورق های گالوانیزه و بتن به کار می رود. قطر این گلمیخ ها 20 میلیمتر و ارتفاع آن ها پس از قرار گرفتن، روی بال های تیر فرعی از 40 میلیمتر کمتر نباشد. اتصال عضو کششی به معنای تیرهای فولادی و عضو فشاری یعنی بتن، به وسیله ی گلمیخ ها سبب کنارهم قرار گرفتن یکپارچه این دوعضو در کنار یکدیگر می گردد. سقف های عرشه فولادی و سقف های کامپوزیتی در استفاده از گلمیخ و ورق های گالوانیزه مشترک می باشند.

فاصله ی تیرهای فرعی در سقف عرشه فولادی:

از مهمترین بخش سقف های عرشه فولادی، تیر فرعی است. علت این اهمیت این است که تمام بارهای زنده و مرده و بارهای حاصل از مصالح، به کمک تیرهای فرعی به تیرهای اصلی و به ستون ها و وفوندانسیون منتقل می شود. دلیل این اهمیت زیاد است که فاصله تیرهای فرعی باید بر اساس استانداردهای جهانی مشخص گردد. در سقف های کامپوزیت فاصله ی تیرهای فرعی را میان 80 تا 110 سانتیمتر در نظر گرفته خواهد شد. اما فاصله ی تیرهای فرعی در سقف های عرشه فولادی بین 180 تا 400 سانتیمتر است.  در سقف های عرشه فولادی باید توجه داشت که فاصله از 250 سانتیمتر بیشتر نگردد؛ چرا که سبب لرزش سقف های عرشه فولادی می شود.

حداکثر دهانه ی سقف عرشه فولادی به چه صورت است؟

در سقف های عرشه فولادی فاصله ی دهانه تیرهای فرعی نسبت به سقف های کامپوزیت بیشتر می شود. این زیاد تر بودن فاصله سبب می گردد که سقف های عرشه فولادی سازه سبکتری شده و اجرای این سقف ها راحت تر است. همانطور که در بالا توضیح دادیم فاصله تیرها در سقف های عرشه فولادی از 250 بیشتر نباشد. با توجه به اینکه ضخامت ورق عرشه حدود 0.8 میلیمتر است؛ درنتیجه با در نظر داشتن این فاصله، دیگر لغزشی در سقف اتفاق نخواهد افتاد.

حداکثر دهانه ی سقف عرشه فولادی به چه صورت است؟

اگر فاصله بیشتر گردد؛ باید ضخامت ورق ها را نیز بیشتر نمود. باید به منظور دهانه هایی با فواصل 2،50 تا 2،60 ضخامت ورق ها را 0.9 میلیمتر و به منظور دهانه های 2،60 تا 3 متر نیز از ورق های با ضخامت 1 میلیمتر کاربرد دارد؛ چرا که در سقف های عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت فاصله تیرهای فرعی بیشتر است. این امر سبب سبکتر شدن این سازه می شود. درنتیجه بهره گیری از سقف های عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت علاوه بر سبکتر بودن، مزاتای دیگری نیز به منظور سازندگان ساختمان داشته و آن اجرای سریعتر این سازه است؛ چرا که فاصله تیرهای فرعی در سقف های عرشه فولادی بیشتر بوده و این امر سرعت اجرا را افزایشش می دهد. عامل مهمی که در کم شدن لرزه های سقف های عرشه فولادی تاثیر دارد، تیرهای فرعی می باشند.

این موارد را در نظر بگیرید:‌

اگر در سقف های عرشه فولادی فاصله تیرهای فرعی از 2،40 متر کمتر است و از ورق های با ضخامت 0.8 میلیمتر کاربرد دارد. همچنین لغزشی در سقف را شاهد نخواهیم بود.

اما اگر فاصله ها بیشتر شد، به منظور جلوگیری از لغزش ها باید به این صورت عمل نمود:

  • اول، به جهت دهانه میان 2،40 تا 2،60 حتما از ورق های فولادی با ضخامت 9 میلیمتر کاربرد دارد.
  • دوم، به منظور دهانه های با فاصله 2.60 تا 3 متر از ورق هایی با ضخامت 1 میلیمتر بهره ببرید.
  • سوم، به جهت فاصله دهانه میان 3 تا 3.30 از ورق هایی با ضخامت 1.25 میلیمتر استفاده کنید.

با در نظر گرفتن این فواصل و ضخامت های ورق های متناسب با آن، می توان از بروز لرزش ها در سقف های عرشه فولادی جلوگیری به عمل می کند. هرگز از فاصله ی تیرهای فرعی بیشتر از 3،30 استفاده نکنید؛ چرا که دستگاه هایی که کار تولید ورق های فولادی با ضخامت های ذکر شده را دارند. توان تولید ورق هایی با ضخامت بیشتر از 1.25 میلیمتر را نخواهند داشت. کار تولید ورق های عرشه فولادی باید بر اساس قوانین، ضوابط و شرایط خاصی صورت گیرد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

این موارد را در نظر بگیرید

به منظور تعیین مشخصات هندسی و فنی سقف ها می توان از شیوه های محاسباتی مختلفی استفاده نمود تا به کمک آن ها بتوان دهانه ها را برای هر نوع ورق مشخص نمود. از مهمترین توانایی سقف های عرشه مرکب، فراهم کردن دیافراگم صلب در سازه است. با این شیوه که شکل و فرم ورق های فولادی و حالت برجستگی و فرورفتگی آن ها سبب می گردد که ورق تحتانی و بتن به صورت مناسبی به یکدیگر وصل گردند. همچنین وصل نمودن آن ها به تیرهای فرعی به وسیله ی گلمیخ ها انجام می گیرد.