اجزا سقف عرشه فولادی, انواع سقف, عرشه فولادی, مقاله

دال عرشه فولادی

دال عرشه فولادی
امتیاز دهید

اجزاي تشکيل دهنده سيستم “ دال عرشه فولادی “ کدامند؟

– اجزاي تشکيل دهنده اين سيستم عبارتند از : عرشه فولادي، گلميخ، فلاشينگ، آرماتور و بتن

آنچه در این مقاله می‌خوانید

چه محدوديت هايي براي اجزاي تشکيل دهنده اين سيستم وجود دارد؟

– ارتفاع عرشه ها بايستي بين 5 تا 7.5 سانتيمتر باشد.
– حداکثر قطر گلميخ 19 ميليمتر و حداقل ارتفاع آن بعد از نصب، که از بالاي عرشه ذوزنقه اي اندازه گيري مي شود نبايد کمتر از 4 سانتيمتر باشد.
– حداقل ضخامت بتن بالاي عرشه: 5 سانتيمتر

مراکز تأييد کننده و استاندارد هاي مرجع اين سيستم کدامند؟

– مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
– مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران
– استاندارد ملی ایران – شماره 21973
– استاندارد ASTM (American Society of Testing and Materials)
– استاندارد AISC (American Institute of Steel Construction)
– استاندارد BS (British Standard)
– استاندارد EC4 (Euro code 4)
– استاندارد AWS (American Welding Society)
– مؤسسه SDI (Steel Deck Institute)
– مؤسسه SCI (Steel Construction Institute)

روش اجراي اين سيستم چگونه است؟

– روش اجراي سيستم “ دال عرشه فولادی “ در سازه هاي فولادي بدين صورت مي باشد که عرشه هاي فولادي بر روي تيرها پخش شده و سپس گلميخ ها با توجه به نقشه هاي اجرايي، بر روي بال فوقاني تيرها جوش مي شوند. پس از اجراي شبکه ميلگردهاي حرارتي، و با توجه به عدم نياز به ميلگرد کششي، سقف آماده بتن ريزي مي باشد.

آيا سيستم “ دال عرشه فولادی “ بر روي اسکلت بتني نيز قابل اجراست؟

– بله، البته اجراي اين سيستم بر روي اسکلت بتني ملاحظات اجرايي و فني مخصوص به خود را دارد.

طراحي اين سيستم با چه روندي انجام مي گيرد؟

طراحي اين سقف ها در دو مرحله انجام مي گيرد:
1- مرحله حين ساخت: در اين مرحله، مقطع و ضخامت عرشه بايد به گونه اي انتخاب گردند کهعرشه توانايي تحمل بارهاي هنگام ساخت شامل وزن بتن خيس، تجهيزات و نيروي انساني راداشته باشد.
2- مرحله بهره برداري: برجستگي هاي تعبيه شده بر روي عرشه، موجب ايجاد پيوستگي بيشتر بابتن و عملکرد آن به عنوان فولاد کششي مي گردد. در اين مرحله، بايستي کنترل هاي لازم ازجمله کفايت مقطع در برابر بارهاي وارده، کشش، فشار، تغيير شکل، خیز، ارتعاش و … انجام گيرند.

آيا روند طراحي تير فرعي و گلميخ مانند سيستم کامپوزيت معمولي است؟

– بله، البته محاسبات گلميخ در اين سيستم با محاسبات برشگير در سيستم کامپوزيت اندکيتفاوت دارد که روند کامل محاسبات گلميخ، در مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران (بند10-2-8-7-2-الف) آورده شده است.

عملکرد اين سقف در هنگام حريق چگونه است؟

– مقاطع DECK 75-310-930 و DECK 65-325-980 به ميزان 30 دقيقه در برابر آتش مقاوم ميباشند. جهت افزايش اين بازه زماني بايستي از ميلگردهاي تقويتي و يا انواع پوشش هاي ضدحريق و يا دير سوز استفاده نمود.

حداکثر دهانه قابل اجراي اين سيستم چند متر مي باشد؟

– محدوديتي براي حداکثر دهانه تيرهاي اصلي وجود ندارد. اين سيستم در دهانه های پیوسته با ضخامت دال 60 میلیمتر از کنگره فوقانی عرشه با مقطع DECK 75-310-930 تا دهانه 3 متر و با مقطع DECK 65-325-980 تا دهانه 2.7 متر بدون نياز به آرماتور کششي، شمع و تير فرعي قابل اجرا مي باشد.

چگونه مي توان از درگيري بين عرشه و بتن اطمينان حاصل نمود؟
– درصورتیکه در طراحی و رولفرمینگ عرشه فولادی ضوابط مندرج در ANSI-SDI-C-2017 رعایت شده باشد، می توان از درگيري بين عرشه و بتن اطمينان حاصل نمود.
– هر دو مقطع DECK 75-310-930 و DECK 65-325-980 بر اساس ضوابط مندرج در ANSI-SDI-C-2017 طراحی و تولید می گردند.

آيا اجراي بازشوها در اين سيستم امکان پذير است؟

– بله، باز شوها بر طبق ضوابط به سه دسته کوچک (بعد کوچکتر از 300میلمتر)، متوسط (بعد 300 الی 700 میلیمتر) و بزرگ (بزرگتر از 700 میلیمتر) تقسیم می شوند.
– در بازشو های کوچک برش بدون تمهيدات اضافي بعد از بتن ریزی قابل اجرا است.
– در بازشوهای با ابعاد متوسط آرماتور گذاري اطراف بازشو الزامی است.
– در بازشو های با ابعاد بزرگ استفاده از تير فرعي جهت اجرای بازشو الزامی است.

آيا اين سيستم در مقابل خوردگي مقاوم مي باشد؟

– بله، با توجه به پوشش گالوانيزه سطح عرشه فولادي مطابق استاندارد، اين سيستم در مقابل خوردگي مقاوم مي باشد. ميزان پوشش روي بایستی حداقل 120 گرم در هر3مترمربع(Z120) از سطح ورق عرشه باشد که این مقدار می تواند با انجام آزمايش مشخص گردد.

حداکثر متراژ قابل اجرا در يک روز کاري چقدر مي باشد؟

– حداکثر متراژ قابل اجرا در يک روز و با يک اکيپ کاري، 500 متر مربع مي باشد.

آيا اين سيستم در مقايسه با سيستم کامپوزيت معمولي به صرفه تر مي باشد؟

– به طور کلي جهت انجام محاسبات دقيق و ارائه مقايسه، نياز به فايل محاسباتي جهت مدل کردن سيستم “ دال عرشه فولادی “ بر روي سازه مي باشد. ولي بطور اجمالی حذف بخشعمده ای از تیرهای فرعی و به تبع آن کاهش وزن سازه و زمان ساخت از مزایای این سیستم در مقایسه با دال کامپوزیت سنتی است.

وزن تمام شده سيستم “ دال عرشه فولادی “ چقدر مي باشد؟

– وزن تمام شده شامل عرشه فولادي، بتن و مش حداقل حرارتي در حدود 220 الی 250 کيلوگرم در هر مترمربع مي باشد.

ميزان عملکرد سيستم “ دال عرشه فولادی “ به عنوان عايق صوتي به چه صورت مي باشد؟

– عملکرد اين سيستم در انتقال صوت مانند ساير سيستمهاي رايج مي باشد.

آيا کنترل هاي لازم براي ارتعاش سقف صورت مي گيرد؟

– بله، در روند انجام محاسبات، ميزان ارتعاش سقف در برابر بارهاي وارده محاسبه و با ميزان مجاز ذکر شده در آيين نامه مقايسه مي گردد.

نحوه توزيع بار سيستم “ دال عرشه فولادی “ چگونه است؟

– عملکرد عرشه ها به صورت يک طرفه در نظر گرفته مي شود که در صورت استفاده ازتير فرعي، اين عملکرد به صورت دوطرفه خواهد شد.

آيا در روند ساخت و اجرا، کنترل هاي لازم صورت مي گيرد؟

– بله، بخشي از اين فعاليتها به قرار زير است:
انجام آزمايش بر وري نمونه ورق خريداري شده جهت تطابق با مشخصات فني مندرج در نقشه های محاسباتی
انجام آزمايش هاي لازم بر روي گلميخ
بررسي کفايت جوش گلميخ با انجام آزمايش در محل
نمونه گيري از بتن و انجام آزمايش هاي لازم

پوشش زيرين اين سيستم به چه صورت مي باشد؟

– با توجه به جوش پذير نبودن عرشه، بايستي با استفاده از آويز، سقف کاذب را اجرا نمود.البته با توجه به صيقلي و زيبا و يکدست بودن سطح زيرين عرشه، در کاربري هايي نظير پارکينگ مي توان از اجراي سقف کاذب صرفنظر کرد.

آيا امکان خرید مصالح سقف از شرکت آسمان خراش وجود دارد؟

-بله، با توجه به نیاز کارفرما این مجموعه توانایی تامین ورق خام گالوانیزه، عرشه فرم دادهشده، گلمیخ و فلاشینگ را بر اساس ضخامت و ابعاد درخواستی کارفرما را دارد.

نحوه اتصال گلميخ (برشگیر) در اين سيستم چگونه است؟

– برطبق بند 10-2-8-3-3-پ-2 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان "گلمیخ ها باید روی بال مقطع فولادی ذوب شوند." استفاده از برشگیرهای با اتصال سرد (پرچ) مجاز نمي باشد.

آيا بتن مورد استفاده در اين سيستم، از نوع خاصي مي باشد؟

– خير، استفاده از هر نوع بتن سازه اي با مقاومت فشاري بيشتر از 200 مگاپاسکال مجاز ميباشد.

آيا جهت اطمينان از کيفيت اجرا، امکان بازديد از پروژه هاي در حال اجراي اين شرکت وجود دارد؟

– بله، در صورت درخواست کارفرمايان، پيمانکاران، مشاوران و ساير افراد مربوط به پروژه، اين شرکت هماهنگي هاي لازمه براي بازديد را انجام داده و کارشناسان شرکت باحضور در محل پروژه، پاسخگوي سؤالات فني و اجرايي عزيزان خواهند بود.

آيا پس از تخريب ساختمان، سيستم “ دال عرشه فولادی “ قابليت استفاده مجدد و بازيافت را دارا مي‌باشد؟

– با توجه به عملکرد مرکب عرشه و بتن، عرشه فولادي قابليت استفاده مجدد را نداشته، ليکن خود عرشه ها قابليت بازيافت را دارا بوده و با محيط زيست سازگار مي باشند.