گلمیخ

روشهای شناسایی مرغوبیت گلمیخ در عرشه فولادی

روشهای شناسایی مرغوبیت گلمیخ در عرشه فولادی
Rate this post

شیوه های شناسایی مرغوبیت گلمیخ در عرشه ی فولادی:

گلمیخ چیست؟

با توجه به مزایای ویژه ای که سیستم سقف های عرشه ی فولادی از نظر اقتصادی و فنی دارد، در سال های اخیر ما شاهد روند رو به رشد استفاده از این فناوری بوده ایم. اما متاسفانه اخیرا شاهد این هستیم که افراد بی مسئولیت، سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از شرایطی که تقاضای بازار برای گلمیخ های برشگیر ساختمانی ایجاد کرده است؛ نسبت به واردات و حتی در برخی موارد تولید گلمیخ های بی کیفیت اقدام کرده و با توجه به ضعف دستگاه نظارت درتیراژ بالا به بازار عرضه کرده است.

گلمیخ برشگیر چیست؟

استفاده از محصولات گفته شده که متاسفانه اکثرا در کارگاه های زیرپله ای و به وسیله ی مواد اولیه ی بی کیفیتِ میلگرد های ذوبی و با شیوه های غیر استاندارد فورج گرم، ریخته گری، تراشکاری و غیره تولید می گردد، مسئله ای برای نگرانی وجود دارد و عواقب جبران ناپذیری در بر خواهد داشت. همانطور که مستحضر هستید، گلمیخ های برشگیر در یک سازه کامپوزیت نقش بسیار ضروری و غیر قابل اغماضی را به عهده دارند تحمل تنش برشی وانتقال آن، در حقیقت گلمیخ برشگیر مهم ترین بخش در یک سازه کامپوزیت می باشد. به کار بردن گلمیخ برشگیر غیر استاندارد با توجه به نقش بسیار حیاتی که در سازه بر عهده دارد؛ از نظر فنی فاجعه و از نظر اخلاقی بسیار نکوهیده خواهد بود.

در این مقاله سعی داریم ضمن یادآوری استاندارد های تولید و جوشکاری گلمیخ های برشگیر با اقتباس از استاندارد های مربوطه و با تکیه بر الزامات مطرح شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران قدمی مثبت در جهت اشاعه ی فرهنگ استفاده از قطعات استاندارد در صنعت ساختمان بردارد؛ امید داریم که با همت دست اندرکاران صنعت ساختمان در جهت آگاهی دادن به کارفرمایان، ناظران و مجریان درباره ی استفاده از مصالح استاندارد حافظ جان و مال مردم و حیثیت فنی جامعه ی مهندسی باشیم. گلمیخ های برشگیر ساختمانی، استاندارد ها گلمیخ های برشگیر ساختمانی که در سازه های کامپوزیت به صورت عام و سقف های کامپوزیت عرشه ی فولادی یا متال دک، به صورت خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society تدوین گشته است و همچنین ISO-13918، باید جوشکاری و تولید صورت پذیرد. استاندارد تولید درباره ی روش تولید این محصولات، جزئیات قابل تاملی را مطرح می نماید که در ادامه به مهم ترین موارد آن پرداختیم.

مهم ترین جزئیات عبارتند از:

اول، استفاده ی اجباری از مواد اولیه ی استاندارد:

مواد مورد استفاده جهت تولید گلمیخ برشگیر باید ترکیب شیمیایی خاصی داشته باشد که این مواد را در دسته فولاد های آلیاژی خاص قرار می دهد؛ درنتیجه استفاده از میلگرد های ذوبی برای تولید گلمیخ به هیچ عنوان مورد تایید نبوده و این چنین محصولاتی در صورت تولید، فاقد ارزش فنی می باشند، ضمن این که خواص مکانیکی ومقاومت لازم را نخواهند داشت.

دوم، تولید گلمیخ استاندارد تنها با روش فورج سرد:

روش تولید گلمیخ برشگیر بر اساس استاندارد فورج سرد، عنوان شده است و علت فنی آن بهبود خواص مکانیکی قطعات تولیدی می باشد؛ درنتیجه تولید با روش ریخته گری به هیچ عنوان مورد تایید نبوده و چنین محصولاتی در صورت تولید، فاقد ارزش فنی می باشند؛ ضمن این که خواص مکانیکی و مقاومت لازم را ندارند و جوش پذیری مناسب نیز نخواهند داشت.

گلمیخ برشگیر

رعایت کیفیت ابعادی و مشخصات ظاهری مانند:

  • اول، ابعاد تک به تک قطعات تولیدی باید کاملا مطابق آیین نامه ها کنترل گردد.
  • دوم، وجود هرگونه ترک.
  • سوم، مویه.
  • چهارم، لهیدگی.
  • پنجم، تخلخل.
  • ششم، عدم سازگاری ابعادی با نمونه استاندارد نشانه کیفیت پایین تنها تولیدی بوده و از نظرفنی غیر قابل استفاده شناخته می گردد.

در نتیجه گلمیخ های برشگیر که با شیوه های فورج گرم، ریخته گری و یا با استفاده از میلگرد های ذوبی تولید می گردد به علت این که ساختار متخلخل و غیر همگن داشته و در فرآیند تولید با کیفیت یکنواخت تولید نمی گردند و به هیچ عنوان مورد تایید نیستند.

به عنوان حسن ختام در ادامه ی مقاله به معایب فنی گلمیخ های حاصل از ریخته گری و همچنین فورج گرم خواهیم پرداخت:

یکسان نبودن استحکام مکانیکی در نواحی گوناگون قطعه وسوسه دار بودن که باعث ایجاد ترک و در آخر سبب شکست خواهد شد _ وجود تنش های پسماند در بخش های تولیدی به روش ریخته گری و فورج گرم.