با ثبت شماره همراه خود از تخفیف ویژه برخوردار شوید

فروش تجهیزات

عرشه فولادی

عرشه فولادی

«عرشه فولادی» (Steel Deck)، یک سازه فلزی موجدار است که به منظور ساخت سقف یا کف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمام عرشه‌های فولادی توسط ورق‌هایی با هسته و پوشش فلزی ساخته می‌شوند. کیفیت مواد سازنده هسته و پوشش ورق عرشه فولادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این مواد باید به گونه‌ای باشد که شرایط محیطی باعث آسیب‌دیدگی آن‌ها نشود. هسته ورق عرشه فولادی معمولا با استفاده از فولاد نرمه ساخته می‌شود. فولاد نرمه شکل‌پذیری بالایی دارد. این ویژگی، امکان ساخت ورق‌هایی با ابعاد و شکل‌های متنوع را فراهم می‌کند. ورق‌های مورد استفاده برای عرشه فولادی با عنوان ورق روکش دار یا اصطلاحا گالوانیزه شناخته می‌شوند. پوشش مورد استفاده در ساخت ورق عرشه فولادی از جنس روی است. طی فرآیند گالوانیزه کردن یا آبکاری، لایه‌ای از فلز روی به ضخامت 0.8 تا 2.1 میلی‌متر بر روی هر دو سطح ورق فولادی ریخته می‌شود. سپس، مقطع ورق گالوانیزه توسط دستگاه‌های مخصوص و با روش نورد سرد به شکل ذوزنقه‌ای و موجدار درمی‌آید.
گل میخ و کاربرد آن در سقف عرشه فولادی

گل میخ و کاربرد آن در سقف عرشه فولادی

گل میخ یا برش گیر (Stud Shear Connector)، ابزاری برای اتصال ورق گالوانیزه به تیر فرعی است. این ابزار اتصال، معمولا با عبور از درون ورق به تیر جوش داده می‌شود. استفاده از گل میخ را می‌توان به عنوان یکی از نقاط قوط سقف عرشه فولادی در نظر گرفت. گل میخ، نیروی اعمال شده بر روی سقف عرشه فولادی را بین تیر و دال بتنی توزیع می‌کند.
اتصال گل میخ به ورق فولادی و بال تیرهای سازه‌ای توسط دستگاه زائده جوش(Welder Stud ) صورت می‌گیرد. جوشکاری این اتصالات به روش قوس الکتریکی انجام می‌شود. این فرآیند، یکپارچگی مواد مورد استفاده در سقف عرشه فولادی را پی دارد. به علاوه، به کارگیری گل میخ از لغزش مواد (بخصوص بتن) بر روی یکدیگر جلوگیری می‌کند.
فلاشینگ و نقش آن در اجرای سقف عرشه فولادی

فلاشینگ و نقش آن در اجرای سقف عرشه فولادی

دوربند یا اصلاحا فلاشینگ (Flashing)، ورقه‌ای با ضخامت حدود 5 میلی‌متر است که به منظور تکمیل ساختار ورق فولادی و جلوگیری از خروج بتن بر روی لبه‌های عرشه نصب می‌شود. فلاشینگ بر روی یکنواختی بتن و بهبود مقاومت سقف تاثیر مثبت دارد.
میخ و چاشنی و نقش آن در اجرای سقف عرشه فولادی

میخ و چاشنی و نقش آن در اجرای سقف عرشه فولادی

به منظور اتصال قطعات مختلف به سطوح بتنی، فلزی از انواع ابزار تفنگ میخکوب و میخ و چاشنی استفاده می شود. میخ به وسیله تفنگ میخکوب و از طریق نیروی احتراق باروت شلیک می شود و در سطوح بتنی و فلزی فرو می رود.نصب ورق های فلزی در اجرای سقفهای عرشه فولادی و کامپوزیت، از مهمترین کاربرد های گل میخ و میخ و چاشنی می باشد.
عرشه فولادی

عرشه فولادی

«عرشه فولادی» (Steel Deck)، یک سازه فلزی موجدار است که به منظور ساخت سقف یا کف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمام عرشه‌های فولادی توسط ورق‌هایی با هسته و پوشش فلزی ساخته می‌شوند. کیفیت مواد سازنده هسته و پوشش ورق عرشه فولادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این مواد باید به گونه‌ای باشد که شرایط محیطی باعث آسیب‌دیدگی آن‌ها نشود. هسته ورق عرشه فولادی معمولا با استفاده از فولاد نرمه ساخته می‌شود. فولاد نرمه شکل‌پذیری بالایی دارد. این ویژگی، امکان ساخت ورق‌هایی با ابعاد و شکل‌های متنوع را فراهم می‌کند. ورق‌های مورد استفاده برای عرشه فولادی با عنوان ورق روکش دار یا اصطلاحا گالوانیزه شناخته می‌شوند. پوشش مورد استفاده در ساخت ورق عرشه فولادی از جنس روی است. طی فرآیند گالوانیزه کردن یا آبکاری، لایه‌ای از فلز روی به ضخامت 0.8 تا 2.1 میلی‌متر بر روی هر دو سطح ورق فولادی ریخته می‌شود. سپس، مقطع ورق گالوانیزه توسط دستگاه‌های مخصوص و با روش نورد سرد به شکل ذوزنقه‌ای و موجدار درمی‌آید.
گل میخ و کاربرد آن در سقف عرشه فولادی

گل میخ و کاربرد آن در سقف عرشه فولادی

گل میخ یا برش گیر (Stud Shear Connector)، ابزاری برای اتصال ورق گالوانیزه به تیر فرعی است. این ابزار اتصال، معمولا با عبور از درون ورق به تیر جوش داده می‌شود. استفاده از گل میخ را می‌توان به عنوان یکی از نقاط قوط سقف عرشه فولادی در نظر گرفت. گل میخ، نیروی اعمال شده بر روی سقف عرشه فولادی را بین تیر و دال بتنی توزیع می‌کند. اتصال گل میخ به ورق فولادی و بال تیرهای سازه‌ای توسط دستگاه زائده جوش(Welder Stud ) صورت می‌گیرد. جوشکاری این اتصالات به روش قوس الکتریکی انجام می‌شود. این فرآیند، یکپارچگی مواد مورد استفاده در سقف عرشه فولادی را پی دارد. به علاوه، به کارگیری گل میخ از لغزش مواد (بخصوص بتن) بر روی یکدیگر جلوگیری می‌کند.
عرشه فولادی

عرشه فولادی

«عرشه فولادی» (Steel Deck)، یک سازه فلزی موجدار است که به منظور ساخت سقف یا کف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمام عرشه‌های فولادی توسط ورق‌هایی با هسته و پوشش فلزی ساخته می‌شوند. کیفیت مواد سازنده هسته و پوشش ورق عرشه فولادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این مواد باید به گونه‌ای باشد که شرایط محیطی باعث آسیب‌دیدگی آن‌ها نشود. هسته ورق عرشه فولادی معمولا با استفاده از فولاد نرمه ساخته می‌شود. فولاد نرمه شکل‌پذیری بالایی دارد. این ویژگی، امکان ساخت ورق‌هایی با ابعاد و شکل‌های متنوع را فراهم می‌کند. ورق‌های مورد استفاده برای عرشه فولادی با عنوان ورق روکش دار یا اصطلاحا گالوانیزه شناخته می‌شوند. پوشش مورد استفاده در ساخت ورق عرشه فولادی از جنس روی است. طی فرآیند گالوانیزه کردن یا آبکاری، لایه‌ای از فلز روی به ضخامت 0.8 تا 2.1 میلی‌متر بر روی هر دو سطح ورق فولادی ریخته می‌شود. سپس، مقطع ورق گالوانیزه توسط دستگاه‌های مخصوص و با روش نورد سرد به شکل ذوزنقه‌ای و موجدار درمی‌آید.
فلاشینگ و نقش آن در اجرای سقف عرشه فولادی

فلاشینگ و نقش آن در اجرای سقف عرشه فولادی

دوربند یا اصلاحا فلاشینگ (Flashing)، ورقه‌ای با ضخامت حدود 5 میلی‌متر است که به منظور تکمیل ساختار ورق فولادی و جلوگیری از خروج بتن بر روی لبه‌های عرشه نصب می‌شود. فلاشینگ بر روی یکنواختی بتن و بهبود مقاومت سقف تاثیر مثبت دارد.
عرشه فولادی

عرشه فولادی

«عرشه فولادی» (Steel Deck)، یک سازه فلزی موجدار است که به منظور ساخت سقف یا کف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمام عرشه‌های فولادی توسط ورق‌هایی با هسته و پوشش فلزی ساخته می‌شوند. کیفیت مواد سازنده هسته و پوشش ورق عرشه فولادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این مواد باید به گونه‌ای باشد که شرایط محیطی باعث آسیب‌دیدگی آن‌ها نشود. هسته ورق عرشه فولادی معمولا با استفاده از فولاد نرمه ساخته می‌شود. فولاد نرمه شکل‌پذیری بالایی دارد. این ویژگی، امکان ساخت ورق‌هایی با ابعاد و شکل‌های متنوع را فراهم می‌کند. ورق‌های مورد استفاده برای عرشه فولادی با عنوان ورق روکش دار یا اصطلاحا گالوانیزه شناخته می‌شوند. پوشش مورد استفاده در ساخت ورق عرشه فولادی از جنس روی است. طی فرآیند گالوانیزه کردن یا آبکاری، لایه‌ای از فلز روی به ضخامت 0.8 تا 2.1 میلی‌متر بر روی هر دو سطح ورق فولادی ریخته می‌شود. سپس، مقطع ورق گالوانیزه توسط دستگاه‌های مخصوص و با روش نورد سرد به شکل ذوزنقه‌ای و موجدار درمی‌آید.
عرشه فولادی

عرشه فولادی

«عرشه فولادی» (Steel Deck)، یک سازه فلزی موجدار است که به منظور ساخت سقف یا کف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمام عرشه‌های فولادی توسط ورق‌هایی با هسته و پوشش فلزی ساخته می‌شوند. کیفیت مواد سازنده هسته و پوشش ورق عرشه فولادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این مواد باید به گونه‌ای باشد که شرایط محیطی باعث آسیب‌دیدگی آن‌ها نشود. هسته ورق عرشه فولادی معمولا با استفاده از فولاد نرمه ساخته می‌شود. فولاد نرمه شکل‌پذیری بالایی دارد. این ویژگی، امکان ساخت ورق‌هایی با ابعاد و شکل‌های متنوع را فراهم می‌کند. ورق‌های مورد استفاده برای عرشه فولادی با عنوان ورق روکش دار یا اصطلاحا گالوانیزه شناخته می‌شوند. پوشش مورد استفاده در ساخت ورق عرشه فولادی از جنس روی است. طی فرآیند گالوانیزه کردن یا آبکاری، لایه‌ای از فلز روی به ضخامت 0.8 تا 2.1 میلی‌متر بر روی هر دو سطح ورق فولادی ریخته می‌شود. سپس، مقطع ورق گالوانیزه توسط دستگاه‌های مخصوص و با روش نورد سرد به شکل ذوزنقه‌ای و موجدار درمی‌آید.