میلگرد

میلگرد بستر ( میلگرد بستر شاخکدار ریلی )

میلگرد بستر ( میلگرد بستر شاخکدار ریلی )
4/5 - (2 امتیاز)

درباره ی میلگرد بستر یا میلگرد بستر شاخکدار ریلی چه می دانید؟

هنگامی که دیوارها در برابر نیروی جانبی و افقی قرار می گیرند؛ دو رفتار مشخص و متمایز از خود نشان می دهند. ابتدا تمایل به خروج یافتن از صفحه و رفتار دیگر تغییر شکل خمشی یا شکم دادگی که در مرکز دیوار اتفاق خواهد افتاد. شکم دادگی یا تغییر شکل خمشی در محل تماسِ دیوار با ستون ها در حالت حداقلی بوده و در مرکز دیوار بیشترین برآمدگی یا خمش اتفاق رخ خواهد داد.

مطابق با پیوست ششم آیین نامه 2800 و به جهت جلوگیری از این رخداد، در آغاز یک وال پست میانی در مرکز دیوار تعبیه می گردد و وجود این وال پست می تواند سه مزیت ایجاد نماید:

  • اول، طول دیوار را کوتاه تر می نماید.
  • دوم، تناسب در نسبت طول به ارتفاع ایجاد می کند.
  • سوم، نهایت نیروی افقی را دریافت نموده و با تغییر شکل خود آن را به سازه انتقال می دهد.

همه ی موارد گفته شده به شرطی است که جداسازی میان دیوار و قاب اتفاق  به اندازه یک درصد ارتفاع از کف تا کف تمام شده اعمال خواهد شد. به جهت جلوگیری از شکم دادگی اجزای دیوار باید از میلگرد بستر حداقل در تراز رج های زوج استفاده گردد. درحقیقت اجرای دیوار با این عنصر غیر سازه ایی تسلیح خواهد شد. در محل اتصال میگرد بستر به ستون ها دو روش اتصال وجود دارد که می توان از آن ها استفاده نمود.

  • اول، اتصال کشویی.
  • دوم، اتصال با گیره و قلاب.

میلگرد بسترها داخل ملات قرار گرفته و در هنگام بروز آتش تا حد زیادی دارای مصونیت خواهند ماند. سطح مقطع قطعه ی مسلح کننده 0/0003 سطح مقطع موثر دیوار در برش خارج از صفحه است. میلگرد بستر در دو مدل بوده و به صورت خرپایی و به شکل نردبانی که هیچ تفاوتی با هم نداشته و استفاده از هر دو شرایط یکسانی ایجاد می نماید. درباره ی وال پست ها در صورتی که ارتفاع دیوار بیشتر از 350سانتیمتر باشد، نیاز به یک وال پست افقی می باشد و اگر طول دهانه بیشتر از 400 سانتیمتر باشد، نیاز به یک وال پست میانی دارد، استفاده از وال پست در ناحیه ی بحرانی تیر و ستون یا مفصل پلاستیک، در هر مدل اتصالی مجاز نیست. در دیگر شرایط، کار مربوط به مدل طراحی  و منطبق با سازه و معماری ساختمان بوده در طراحی دیوار های غیر سازه ای لحاظ می شود.

میلگرد بستر

بر طبق بند پ 6-1-4-2 پیوست ششم آیئن نامه 2800، میلگردها و بست‌‌‌‌های به کار رفته استفاده باید طبق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردی که مورد نیاز بوده از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یا میلگرد آج دار سرد نورد هستند. حداقل سطح مقطع میلگرد بستر 0.0003 سطح مقطع موثر دیوار در برش خارج از صفحه می باشد. حداکثر فاصله قائم قطعات مسلح کننده در ارتفاع دیوار یک متر بوده که باید قطعه بر اساس آن طراحی و محاسبه گردد.

والپست ناودانی منقطع:

در دهه های گذشته مطابق با پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله والپستهای به شکل نادوانی منقطع به طول ۱۰ سانتی متر به جهت ستون ها واجزای عمودی و ۲۰ تا ۴۰ سانتی متری برای زیر تیرها و اجزای افقی به همراه میلگرد بستر بدون بست و قلاب رواج زیادی پیدا کرده است.

پیمانکاران حوزه ی ساختمان به دلایل زیر به سمت این نوع اجرا سوق داده می شوند:

  • اول، سرعت بالای اجرا.
  • دوم، مقرون به صرفه بودن.
  • سوم، اجرای ساده.
  • چهارم، بی نیازی از نیروهای متخصص.

والپست ناودانی های منقطع در سازه های فلزی به وسیله ی جوش و در سازه های بتنی به کمک میخ و چاشنی انفجاری و یا پیچ و رول پلاک روی ستون و تیرها نصب می شوند.