عرشه فولادی

نحوه اجرای اصولی و صحیح گلمیخ

نحوه اجرای اصولی و صحیح گلمیخ
امتیاز دهید

شیوه ی اجرای اصولی و صحیح گلمیخ به چه صورت است؟

روش اجرا بدین صورت است که گلمیخ به وسیله ی هولدر گلمیخ گیرگان و یا تفنگی دستگاه نگاه داشته می شود و قوسی الکتریکی بسیار قوی میان گلمیخ و سطح ورق گالوانیزه عرشه فولادی ایجاد می شود، اگر به سطح زیرین گلمیخ دقت کنید، زائده ای کروی شکل را مشاهده خواهید کرد که معمولاً از جنس آلومینیوم و با درجه ذوب بسیار پایین هستند، این اختلاف درجه ذوب سبب می شود که در همان صدم ثانیه اول با ذوب ناگهانی این زائده انفجاری کوچک در محل ایجاد شده و این انفجار منجر به برداشته شدن ورق گالوانیزه عرشه فولادی در محل اتصال خواهد شد. سپس  در محل اتصال با ادامه دار شدن قوس الکتریکی روی تیر منطقه مذاب سبب می گردد و تفنگی دستگاه به صورت اتوماتیک گلمیخ را داخل ماده مذاب فرو می نماید، میزان فرو رفتن گلمیخ درون ماده مذاب و سرعت فرو رفتن آن به وسیله ی دستگاه استاد ولدینگ قابل تنظیم بوده که با تجربه ای که اپراتور دستگاه دارد کنترل و تنظیم می شود.

شعله پوش سرامیکی دندانه دار که در هنگام اجرا گلمیخ درون آن قرار داده شده دو کار انجام خواهند داد، اول این که از پاشش مواد مذاب در زمان فرو بردن گلمیخ جلوگیری می کند و دوم این که سبب ایجاد حلقه اتصال به دور گلمیخ می شود، توصیه می کنیم حتماً از شعله پوش سرامیکی خشک استفاده کنید؛ چرا که رطوبت سرامیک در هنگام ایجاد قوس منجر به به وجود آوردن بخار آب می شود که در کیفیت جوش تاثیر زیادی می گذارد، اگر حلقه های سرامیکی شما در اثر بارندگی شب قبل و یا رطوبت محل مربوط شده اند، آن ها را چند ساعت در آون گذاشته تا رطوبت آن کاملاً گرفته شود .

بعد از فرو رفتن گلمیخ داخل حوضچه مذاب اپراتور باید به نکات زیر توجه نمود:

اول، گان و یا تفنگی را به طور کامل به صورت عمودی نگه داشته، تراز کروی روی گان دستگاه در عمود نگه داشتن آن بسیار تاثیر دارد، عمود نگه نداشتن دستگاه سبب می شود که انتهای گلمیخ به صورت یکنواخت ذوب نشده و این امر در استحکام اتصال به شدت موثر است.

دوم، از لرزش دست در زمان اجرای گلمیخ پرهیز کنید.

سوم، بعد از فرو رفتن گلمیخ داخل حوضچه مذاب برای مدت 3 ثانیه و تا سرد شدن حوضچه مذاب دستگاه را ثابت و بدون تکان نگه دارید. همواره میان مشاور و مجری عرشه فولادی بر سر اجرای گلمیخ بر روی راه پله ها و سطوح شیبدار با شیب بالا بحث پیش می آید، مجری اعلام می کند کیفیت جوش گلمیخ روی سطوح شیبدار به علت فرار مواد مذاب نامطلوب انجام می شود و مشاور و یا ناظر نیز اصرار می کند که حتماً باید جوش مطلوب صورت پذیرد.

اجرای گلمیخ

جالب است بدانید که ما دو نوع شعله پوش سرامیکی داریم:

  • اول، شعله پوش سرامیکی با دندانه های درشت.
  • دوم، شعله پوش سرامیکی با دندانه های ریز.

شعله پوش و یا حلقه سرامیکی دندانه ریز مناسب به جهت اجرای گلمیخ در محل هایی است که گلمیخ مستقیم روی تیر صورت می گیرد و ورق عرشه فولادی در آن قسمت موجود نیست. شعله پوش و یا حلقه سرامیکی دندانه درشت نیز برای سطوحی که ورق گالوانیزه عرشه فولادی وجود دارد، مناسب خواهد بود.

در کیفیت اجرای مطلوب گلمیخ نکاتی وجود دارد که در این جا به اختصار به آن خواهیم پرداخت:

اول، در زمان جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا هنگام سفت شدن فلزات مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگه داشته شود.

دوم، در حالتی که دمای فلز پایه کمتر از 18- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است، باید از انجام جوشکاری پرهیز نمود.

سوم، از گلمیخ با کیفیت مناسب و دارای کربن پایین و دارای تاییده استفاده نمایید.

چهارم، طول کابل دستگاه و همچنین نوسان برق در کیفیت جوش تاثیر میگذارد.

پنجم، به جهت تست جوش گلمیخ روش استاندارد خم کردن گلمیخ به کمک اهرم تا زاویه 60 درجه می باشد.