*پروژه آتین18*

آدرس: ضلع جنوب شرقی میدان فرهنگ – ابتدای خیابان پیوند یک – پشت پارک

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس فضلعلی

متراژ: 5000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

 

پروژه های مرتبط