*پروژه آصف*

آدرس: زعفرانیه – خیابان آصف – جنب پارک ریحانه – کارگاه آصف

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس نادری

متراژ زیر بنا:7000متر مربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط