*پروژه آپ *

آدرس: پردیس-فاز6-پارک علم و فناوری-شرکت آسان پرداخت

کارفرما: شرکت آسان پرداخت

متراژ زیربنا: 9000مترمربع

وضعیت پروژه: درحال اجرا

پروژه های مرتبط