*پروژه اسراعیلیان*

آدرس: نارمک- خ پدرثانی -کوچه نهم پلاک 23

کارفرما: آمایسا اسراییلیان

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط