*پروژه اشک شهر *

آدرس: تهران-یوسف آباد-خیابان اشک شهر

کارفرما: مهندس سیل سپور

متراژ زیربنا: 3500مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط