*پروژه افرا*

آدرس: آبسرد

کارفرما: مهندس عیدی پور

متراژ زیربنا: 2000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط