*پروژه افضلی *

آدرس: دماوند-بلوار بهشتی-خیابان گلایل10

کارفرما: مهندس افضلی

متراژ زیربنا: 2500مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط