*پروژه امام رود*

آدرس: چالوس-امام رود-ذوات غرب-کوچه آرامش 2

کارفرما: مهندس میرعلی سیدی

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط