*پروژه امیرسلیمانی*

آدرس: دماوند-مشا-دشت 23-خیابان ترانه آرام3-کوچه آسمان آبی

کارفرما: مهندس لطیفی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط