*پروژه امیری*

آدرس: دماوند

کارفرما: جناب آقای خواجه امیری

متراژ زیربنا: 1200 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط