*پروژه بخارست *

آدرس: خیابان بخارست-کوچه 10

کارفرما: مهندس زارعیان

متراژ زیربنا: 3500مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط