*پروژه بزمه*      

آدرس: خیابان سهروردی – خیابان خرمشهر – خیابان نوبخت – کوچه پنجم – پلاک 13

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس بزمه

متراژ زیربنا:3000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط