*پروژه بهارستان*

آدرس: شهرک صنعتی بهارستان، خیابان تاکستان، قطعه 9 از بلوک 13

کارفرما: جناب آقای مهندس مرتضی قره حسنلو

متراژ زیربنا:700 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط