*پروژه بوستان پونک*

آدرس: میدان پونک-مجتمع تجاری بوستان

کارفرما: مهندس الهی

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه