*پروژه بیمارستان لقمان*

آدرس: کارگرجنوبی-خیابان مخصوص بیمارستان لقمان

کارفرما: مهندس علایی

متراژ زیربنا: 1700 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط