*پروژه توانیر *

آدرس: توانیر-خیابان گنجوی-کوچه چهل شاعر

کارفرما: مهندس نایینی

متراژ زیربنا: 2500مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط