*پروژه جمشیدیه*

آدرس: نیاوران-جمشیدیه-خیابان امیدوار- کوچه هشتم – پلاک30

کارفرما:مهندس توحیدیان

متراژ زیربنا: 2500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه