*پروژه حمیدی*

آدرس: سعادت آباد

کارفرما: جناب آقای حمیدی

متراژ زیربنا: 1500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط