*پروژه حیدری سعادت آباد *

آدرس: سعادت آباد-میدان کتاب-

کارفرما: مهندس حیدری

متراژ زیربنا: 6000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط