*پروژه خیریه*

آدرس: خیابان سپهبد-خیابان سپند-پلاک33

کارفرما: مهندس جورابچی

متراژ زیربنا: 1200 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط