*پروژه دماوند*

آدرس: مشاء – دهکده خوشبختی – ویلای شاه عباسی

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس عیوضی

متراژ زیربنا:500مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط