*پروژه ریاضی*

آدرس: زعفرانیه

کارفرما: جناب آقای شاکری

متراژ زیربنا: 3000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط