*پروژه زمانی*

آدرس: نیاوران

کارفرما: جناب آقای زمانی

متراژ زیربنا: 3000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط