*پروژه سئول*

آدرس: خیابان سئول – شهرک سئول – خیابان نسترن – کوچه 6 شرقی – پلاک 1

کارفرما: مهندس کرهرودی

متراژ زیربنا: 2000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط