*پروژه ستارخان*

آدرس: خیابان ستارخان-نرسیده به یادگار

کارفرما: مهندس حضوری

متراژ زیربنا: 2000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط