*پروژه میگون*

آدرس: میگون-میگون نو-خربزه دره-پلاک82

کارفرما: مهندس شفاعتی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط