*پروژه شریعتی*

آدرس: شریعتی بالاتر از سید خندان

کارفرما: جناب آقای رحمانی

متراژ زیربنا:1500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط