*پروژه شریعتی *

آدرس: خیابان شریعتی-جنب برج اتوبانک ملت

کارفرما: مهندس رحمانی

متراژ زیربنا: 2000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط