*پروژه شهروند*

آدرس: تهران خیابان ایرانشهر شمالی روبروی سپند ساختمان 555

کارفرما: مهدی هدائیان

متراژ زیربنا:2000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط