*پروژه شکوفه*

آدرس: خیابان توانیر خیابان آرمان شماره 2 واحد 3 شرقی

کارفرما: سید محمد علی اکرمی

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط