*پروژه شیر کوه*

آدرس: زعفرانیه – خیابان شیرکوه

کارفرما: مهندس کمالی

متراژ زیربنا: 5000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط