*پروژه صانعی*

آدرس: خیابان جردن – خیابان صانعی – پلاک 7

کارفرما: مهندس کرمانشاهی

متراژ زیربنا: 2000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط