*پروژه صبحگاه*

آدرس: سه راه افسریه

کارفرما: پادگان مرکزی بسیج

متراژ زیربنا: 3000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه