*پروژه طاهرخانی *

آدرس: خیابان فاطمی-خیابان زرتشت غربی-خیابان رامندی-کوچه شهرام-پلاک1

کارفرما:مهندس گراوند

متراژ زیربنا:6000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط