*پروژه عباس آباد*

آدرس: جاده خاوران-بعد از پلیس راه شریف آباد-شهرک صنعتی عباس آباد-بلوار ابن سینا(بلوار اصلی)-خیابان 61-انتهای خیابان پلاک1341

کارفرما: مهندس عسگری

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط