*پروژه عمدی جردن *

آدرس: چهار راه جهان کودک-خیابان آفریقا-گوچه عمدی-پلاک24

کارفرما: دکتر پرداخت چی

متراژ زیربنا: 2000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط