*پروژه غدیر*

آدرس: انتهای پیروزی-خیابان هجرت-میدان مطهری-خیابان آتوت نیروی دریایی سپاه ساختمان اداری غدیر800

کارفرما: مهندس فلاح زاده

متراژ زیربنا: 5000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط