*پروژه فشم*

آدرس: میگون به سمت زاگون – بعد از آهن فروشی میرزایی – جنب ساختمان آقای عراقچی

کارفرما: مهندس سجادیان

متراژ زیربنا: 2000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط