*پروژه فلسفی*

آدرس: تهران-پاسداران –نگارستان8-خیابان مسجد-پلاک 99

کارفرما: مهندس حسینی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط