*پروژه کشباف قرچک  *

آدرس: شهرک صنعتی قرچک- خیابان پیشرفت هفتم – قطعه B114

کارفرما: جناب آقای مهندس واشویی

متراژ زیر بنا:1023 متر مربع

وضعیت پروژه: درحال اجرا

پروژه های مرتبط