*پروژه لادن*

آدرس: گیلاوند-خیابان ولی عصر-کوچه لادن 3

کارفرما:مهندس میرزایی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط